P.I.M.P.I.N.

Uniform

=

Jatidiri

=

Motivasi

=

Komunikasi

KEM KEPIMPINAN MODUL 1

MODUL P.I.M.P.I.N.

1. Objektif
Di akhir program ini, peserta akan didedahkan dengan latihan yang tanpa ceramah yang berkonsepkan outdoor dengan jurulatih memberi penekanan tentang :

 

  • Positive Attributes : nilai-nilai yang membina dalam organisasi
  • Intelligence : kebolehan meletakkan keputusan diwaktu yang tepat
  • Misi & Visi : mempunyai pandangan dan matlamat yang jelas
  • Proaktif : mampu mengawal situasi
  • Interaktif : berpengaruh
  • Nilai murni : menjadi contoh dan teladan kepada pengikut
* Perkataan yang Bahasa inggeris adalah untuk tujuan pembangunan modul sahaja, perkataan itu tidak semestinya digunakan oleh jurulatih bagi mengelakkan peserta sukar faham dengan konten.

2. Metadologi

Perlaksanaan adalah berkonsepkan “pembelajaran melalui pengalaman”. Semua aktiviti adalah menggunakan pendekatan 70% rekreasi luar (outdoor recreation) dan 30% dalam dewan (indoor) di mana para peserta akan mengalami sendiri aktiviti sambil berekreasi. Ianya akan meningkatkan lagi minat serta kesungguhan di dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan. Di penghujung setiap aktiviti, para peserta akan menilai dan berkongsi pengalaman mereka sepanjang menyertai aktiviti ini.

3. Penerangan pembelajaran

Perlaksanaan adalah berkonsepkan “pembelajaran melalui pengalaman”. Semua aktiviti adalah menggunakan pendekatan 70% rekreasi luar (outdoor recreation) dan 30% dalam dewan (indoor) di mana para peserta akan mengalami sendiri aktiviti sambil berekreasi. Ianya akan meningkatkan lagi minat serta kesungguhan di dalam melaksanakan setiap tugasan yang diberikan. Di penghujung setiap aktiviti, para peserta akan menilai dan berkongsi pengalaman mereka sepanjang menyertai aktiviti ini.

4. Tentatif (3 hari, 2 malam)

 

5. Tentatif (2 hari, 1 malam)

Video Rasmi

Video Aktiviti

Video Testimoni

AsiaCamp, Teambuildingmalaysia, Lot No PT 1214 Ulu Semenyih, 6, Jalan Sungai Lalang, 43500 Semenyih, Selangor

aizat@teambuildingmalaysia.com

suraya@teambuildingmalaysia.com

WhatsApp chat